• Strona główna
 • Na czym polega praca komornika
 • Licytacje
 • Pisma do pobrania
 • Kontakt
 • Na czym polega praca komornika

  Zakres właściwości miejscowej komornika sądowego Agaty Krasiczyńskiej - Knuter obejmuje części miasta Wrocławia  w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Fabryczna i Psie Pole.

  Wykaz terytorialny ulic należących do właściwości rewiru komorniczego można znaleźć na stronie internetowej Izby Komorniczej we Wrocławiu, w zakładce wykaz terytorialny: http://izba-komornicza.pl

  Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  1) wykonywanie orzeczeń sądowych  w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczanie roszczeń;

  2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania ich w sądową klauzulę wykonalności;

  3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.